Medlemsporträtt: Allan Hadrous, VD FlexCare Sweden

Allan Hadrous är en framstående serieentreprenör som har byggt bolag med människan i centrum. Med en stark passion för värderingsstyrd tillväxt och företagskultur, delar Allan insikter om sitt ledarskap, de lärdomar han samlat på sig och varför han valde att ansluta sig till Friends of Executives VD-Nätverk.

Hej Allan, vem är du?

Jag är en serieentreprenör som driver några bolag inom främst rekryterings- och bemanningsbranschen samt vårdrelaterade tjänster.

Vad skulle du säga driver dig som ledare?

Min drivkraft är att bygga bolag utifrån starka värderingar och hållbar tillväxt med människan i fokus. Jag gillar att utveckla bolag och se människor utvecklas där vi tillsammans bygger starka team och sund företagskultur. 

Var hämtar du inspiration och kraft ifrån? 


Min inspiration hämtar jag från ständigt lärande av situationer och individer i och utanför våra organisationer. Drivs även av motivationen och framgångarna man ser hos kollegorna. Men viktigast av allt drivs jag av att kunna kombinera affärsmässighet med omtänksamhet med budskapet att människan är viktigare än pengarna.

Vilka lärdomar har du tagit med dig från din karriärsresa?


Bland lärdomarna jag har är att långsiktigt arbete är jätteviktigt och att det moderna ledarskapet idag handlar om att ta väl hand om bolagets viktigaste intressenter och att seriositet väger tungt i affärssammanhang. En annan viktig lärdom är att framgång byggs tillsammans.

Om du fick ge dig själv ett råd till ditt yngre jag, vilket skulle det vara då?


Att tiden går fort och att man måste unna sig mer av det goda under resans gång.

Varför valde du att gå med i Friends of Executives VD-Nätverk?


Anledningen till att jag har gått med i Friends of Executive är min övertygelse att det är gynnsamt med ständigt lärande, inspiration och nätverkande. Nätverket är intressant och håller hög kvalitet. Har hunnit lära känna en hel del nya intressanta personer i nätverket.

Vill du också gå med i Friends of Executives VD-Nätverk? Anmäl ditt intresse här.

Tillbaka till bloggen