Medlemsporträtt: Rickard Sallermo, VD Ensucon

Rickard är en engagerad och målmedveten ledare som värdesätter relationer och medarbetares välbefinnande. Med erfarenhet från konsultbranschen skapade han Ensucon, ett företag inom miljö och hållbarhet, för att omsätta visionen om medarbetarnas trivsel som nyckel till framgång. Rickard betonar vikten av att organisationer bör styras av människor som drivs av viljan att göra rätt i stället för rädslan att göra fel. Driven av att hjälpa andra att nå framgång och lära av erfarenheter, har han anslutit sig till Friends of Executives VD-nätverk. 

Hej Rickard, kan du berätta lite om dig själv, vem är du?

Jag är en målmedveten och nytänkande ledare, med ett stort engagemang för både verksamheten och mina medarbetare, och jag skulle säga att mitt ledarskap präglas av dessa kvaliteter. Genom att bygga goda relationer och ständigt sträva efter utveckling, drivet av mitt engagemang och nyfikenhet, har jag uppnått framstående resultat i både min nuvarande roll och i tidigare positioner.

Hur kom du på att du ville starta ett nytt bolag inom Miljö och Hållbarhet? 

Jag har haft förmånen att få arbeta på flera olika konsultbolag där jag fått möjlighet att reflektera över både vision och mission. Min känsla är att vi i branschen arbetar enligt en tydlig prioriterings-hierarki där kunden kommer först, därefter lönsamheten, sen tillväxten, rekryteringen och allra sist medarbetaren. Inom konsultbranschen pratas det mycket om hållbarhet och hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara. Samtidigt har branschen själv en personalomsättning på 20–25%. 

Det blev då min vision att skapa ett bolag vars främsta mål skulle vara att bli den mest eftertraktade arbetsgivaren inom miljö och hållbarhet till 2028. Med den visionen som ledstjärna påbörjades arbetet med Ensucon, som också har en tydlig mission – nämligen att här och nu skapa en organisation för medarbetarna att trivas i. Ensucon vänder på prioriterings-hierarkin där vi först av allt prioriterar glada och välmående medarbetare som i sin tur generar positiv rekrytering, vilket leder till tillväxt och därmed både till lönsamhet och kundnytta om det förvaltas väl. Hävstången i detta är fantastisk vilket får den gamla floskeln ”1+1=3” att besannas!

Vad driver dig som ledare?

Jag drivs av att få andra att lyckas, både laget och jaget. Jag drivs också av att få skapa ett sammanhang där människor utifrån sina egna förutsättningar och behov får möjlighet att utvecklas för att tillsammans nå vår gemensamma vision. Att våga låta sig utmanas till att bli sitt bästa jag och genom detta blir både jaget och laget vinnare. 

Vilka lärdomar har du fått under din karriärresa? 

Att man inte alltid måste säga vad man tänker, och att sova på ett beslut kan ibland vara bra. Att tro på styrkan i dig själv och dina medmänniskor. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. 

Vad tycker du utmärker en bra ledare? 

Att våga. Våga lyssna. Våga tro på kraften i människor. Våga se dina medmänniskor. Våga fatta beslut. 

Varför valde du att gå med i Friends of Executives VD-nätverk? 

Jag älskar att få lära från andras erfarenheter. Som VD och ytterst ansvarig är det ibland ensamt och som ny VD behövde jag ett forum för att få möjlighet att lära mig hantverket. Jag blev tipsad om att Friends of Executives skulle kunna vara en bra plats för mig, och jag kontaktade Jimmy Oldén och frågade om jag kunde delta. Sedan dess har jag även haft möjlighet att gå diplomerad VD-utbildning som jag varmt kan rekommendera.

Tillbaka till bloggen