Medlemsporträtt: Christian Nyhlén, VD Krinova

I denna intervju träffar vi Christian, VD för Krinova Incubator & Science Park, och får ta del av hans inspirerande resa. Med en rik bakgrund från konsultvärlden och en brinnande passion för ledarskap och nyskapande delar han med sig av sin bakgrund inom rådgivning och sitt engagemang för att forma morgondagens livsmedelsinnovatörer. Vi utforskar Krinovas distinkta roll inom livsmedelssektorn, hur Christians ledarfilosofi påverkar organisationens framtid och de utmaningar och möjligheter som väntar dem på denna spännande resa.
 
Hej Christian! Berätta om din professionella resa fram till nu, och hur du hamnade där du är idag?

Jag är sprungen ur konsultbranschen där jag under många år arbetat i ett internationellt bolag med rådgivning till företagsledningar och styrelser -  kopplat till såväl strategy och executive search somtalent management och leadership advisory. Under de sista 15 åren i företagsledning med olika chefsuppdrag. De senaste sju åren har jag även varit starkt engagerad som ledarskapsrådgivare och mental coach inom elithandbollen, bland annat för Lugis herrlag och svenska damlandslaget. Sedan 2020 är jag VD på Krinova Incubator & Science Park, med inriktning mot innovations- och affärsutvecklingsstöd till start-ups och tillväxtbolag.

Hur ser du på din roll i att fortsätta utveckla Krinova som en innovationsdrivande kraft för regionen?

Krinova har ett lokal och regionalt uppdrag att arbeta med branschöverskridande innovationsstöd till små och medelstora företag med tillväxtpotential och ett nationellt uppdrag att utveckla start-ups och tillväxtbolag inom livsmedelsbranschen. Vi har exempelvis Sveriges enda inkubator som är helt inriktad mot livsmedelsbolag. Med tanke på hur högt upp livsmedelsfrågorna är på samhällsagendan i kombination med vår unika position är jag övertygad att vi kan boosta livsmedelsscenen för framtidens tillväxtbolag. Den gröna omställningen, hälsoaspekten, förflyttningen mot växtbaserad mat och självförsörjnings-/beredskapsfrågorna är områden med enorm potential för framåtlutade livsmedelsentreprenörer. Här kan vi göra skillnad både för att skapa tillväxt och hitta lösningar på samhällsutmaningarna.

Hur ser du på utmaningarna och möjligheterna för Krinova framåt?

De stora möjligheterna ligger dels i att skapa samarbeten internationellt med de starkaste livsmedelsregionerna, t ex Nederländerna och Danmark, där kan vi bygga bättre förutsättningar för uppskalning och internationell expansion. Även USA är intressant ur ett innovationsperspektiv. Utmaningarna består till stor del i att överbrygga hinder i systemet, t ex att resa kapital, att hitta in i dagligvaruhandeln för entreprenörer och att öka kommersialiseringen av forskning.

För dig, vad är ledarskap? Vilka principer eller värderingar ligger till grund för ditt ledarskap?

Jag brinner för att få människor att växa och överträffa sig själva. Att förlösa den inneboende potentialen är en enorm drivkraft för mig. Jag lägger mycket kraft på att skapa ett klimat där människor vill bidra och där engagemanget blir en motor. En miljö där individer och team tar både initiativ och ägarskap. För att få till det drivet försöker jag jobba med inspirerande framtidsbilder där det finns en tydlighet i inriktning och prioriteringar, men där människor också är involverade i vägval och organisationsbygge. Det kräver att man som VD investerar mycket tid i samtal, relationsskapande och kommunikation med både individer och grupper, men det betalar sig i längden.

Sedan tror jag också att arbetet med styrelse, ägare och externa stakeholders behöver få mycket fokus – inte minst för att få många ambassadörer som verkar för vår positionering och attraktivitet. En styrelse som är engagerad och aktivt verkar för bolaget är ovärderlig.

Berätta om något exempel på ett projekt eller initiativ du är särskilt stolt över!

Jag är särskilt stolt över att vi har byggt upp ett starkt förtroende hos våra ägare, vilket bland annat har lett till att de har gett oss möjlighet att inta en nationell position inom livsmedelssektorn. Vi blev förra året godkända som excellensinkubator av Vinnova, en tuff process som resulterat i att vi nu har några av Sveriges mest spännande livsmedelsbolag i vårt inkubatorprogram. Men dessa framgångar förutsätter att det finns framåtlutade medarbetare som förflyttar oss mot målen och det är kanske det jag är mest stolt över - vårt team!

Du är medlem i Friends of Executives VD-nätverk. Hur bidrar Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?

Jag har varit med i flera nätverk men den bjussighet och öppenhet som finns i nätverket ger både inspiration och motivation. Nivån på tema, event och gästtalare är även top notch. Man vet att det som dryftas är skarpt och relevant och bidrar till omvärldsförståelse och kunskap i den egna verksamheten.

Slutligen, finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till?


Jag är basist och låtskrivare i ett rockband som har en stark dragning åt punkgenren.

Tillbaka till bloggen