Vad en felrekrytering kostar och innebär

En felrekrytering kan vara kostsam både för företaget och för den anställde som har blivit felrekryterad. Här är några exempel på kostnader som kan uppstå vid en felrekrytering:

Kostnader för rekrytera om

Om en felrekrytering görs, måste företaget börja om från början och annonsera efter en ny kandidat. Detta kan innebära kostnader för annonsering och rekrytering.

Tid och resurser som har lagts på rekryteringsprocessen

En felrekrytering kan innebära att mycket tid och resurser har lagts på rekryteringsprocessen utan att det resulterade i en lyckad anställning. Detta kan innebära att värdefulla resurser och tid har slösats bort.

Träning och utbildning

Om en felrekrytering görs, kan det innebära att den anställde behöver tränas och utbildas för att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Detta kan också innebära kostnader för företaget.

Produktivitetsförlust

Om en felrekrytering görs, kan det innebära att den anställde inte är produktiv och effektiv på jobbet. Detta kan ha en negativ påverkan på företagets produktivitet och resultat.

Kostnader för att säga upp eller omplacera den anställde

Om det visar sig att den anställde är felrekryterad och inte passar in i organisationen, kan det innebära kostnader för att säga upp eller omplacera den anställde.

Sammanfattningsvis kan kostnaderna för en felrekrytering variera beroende på företagets storlek och bransch, men det kan vara en dyr process både i termer av tid, resurser och pengar. Det är därför viktigt att vara noggrann i rekryteringsprocessen och se till att rätt person rekryteras från början.

Tillbaka till bloggen