Medlemsporträtt: Magnus Sahlin, VD Trelleborgs Energi

Magnus Sahlin har länge varit en nyckelaktör inom energibranschen och började sin resa som elektriker och är idag VD för Trelleborgs Energi. I en energibransch som ständigt utvecklas och förändras, belyser Magnus betydelsen av grön vätgas, ledarskapets kärna och vikten av energiomställningen. Dyk in i hans tankevärld och läs också om hur du kan bli utmanad på golfbanan.

Hej Magnus! Berätta om din professionella resa fram till nu, och hur du hamnade där du är idag?

Jag är i grunden utbildad elektriker, men efter 8 år på Elektro Sandberg byggde jag vidare min utbildning med byggnadsteknik på Chalmers. 1997 började jag jobba på Sydkraft (nuvarande E.ON) med fokus på energieffektiviseringar. Jag stannade i nästan 20 år, och hann med ett otal olika roller inom marknad och försäljning, t ex tekniskt säljstöd, produktchef, regionchef, strategichef mm.

2008-2014 var jag ansvarig för E.ON's företagsförsäljning i Sverige. Under mina sista tre år på E.ON var jag i Tyskland, där jag byggde upp en europeisk Sales Management funktion på ett nybildat bolag som sysslade med energieffektivisering, lokal energiproduktion samt virtuella kraftverk. Därefter bytte jag bolag till Schneider Electric där jag blev Vice President Energy, ansvarig för affärsområdet Energy i norra Europa.

2020 tog jag så posten som VD för Trelleborgs Elnät, som efter sammanslagning med Trelleborgs Fjärrvärme och Trelleborgs Energiförsäljning blev till dagens Trelleborgs Energi.

Energibranschen är en bransch i förändring. Vad är viktigt att tänka på när det kommer till att leda i omställning och förändring?

Att ha en rak, tydlig och inlyssnande kommunikation ofta. Det är i princip omöjligt att kommunicera för mycket i en föränderlig värld om ska du ha med dig såväl dina medarbetare som omvärlden.

Vad inspirerar dig mest i ditt dagliga arbete?


Att vara en del i arbetet med energiomställningen. Det är vårt viktigaste uppdrag. Och inom detta att arbeta med att implementera en marknad för grön vätgas i samhället. Vätgasen kan driva på omställningen i flera sektorer och är därför en viktig del i vårt bolags arbete med att skapa ett fossilfritt samhälle. Det handlar både om att AB Sverige ska fungera och kunna konkurrera med omvärlden, men också om att vi på riktigt behöver rädda planeten
.

Hur definierar du framgång?

Framgång är att du når dina mål. Det är så enkelt. Jobbar man med långsiktiga mål, som vi gör i bolaget – en omställning till fossilfritt samhälle sker ju över tid – gäller det att också kunna fira sina delmål och milstolpar på vägen.

Berätta om något exempel på ett projekt eller initiativ du är särskilt stolt över!


Att vi lyckats sätta det förhållandevis lilla kommunägda energibolaget Trelleborgs Energi på den globala vätgasarenan. Vi har en strid ström av besökare som vill inspireras av vår resa. Det är allt från landshövdingar, ministrar och riksdagsledamöter, andra svenska städer och företag till utländska energibolag. Flera av de nyheter vi gått ut med om våra olika vätgasinitiativ har plockats upp av media över hela världen med en räckvidd på 300-400 miljoner läsare per pressmeddelande. Det är vi både superstolta och glatt överraskade av!

Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en effektiv ledare?


Min övertygelse är att du kan bara vara en effektiv ledare om du har en väl fungerande organisation runt dig. Och för att den ska fungera så måste du som ledare skapa en trygg arbetsmiljö. Utan trygghet har du en rädd organisation och då spelar det ingen roll hur bra strategier eller effektivt beslutsfattande du än har, det kommer ändå inte att flyga.

Hur bidrar Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?

Att vara med i nätverket breddar mina perspektiv och min kompetens genom att jag får tillgång till relevanta föredrag av hög klass, och ett spännande nätverk.

Finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?


Jag slår 200 m med järn 3, inte många +50 som slår mig där. Utmana mig gärna!

Tillbaka till bloggen