Medlemsporträtt: Robert Sargéus, Styrelseordförande och medgrundare GESHDO

Ta del av Robert Sargéus resa, en entreprenör vars passion för teknik och affärsförståelse har banat väg för framgång. Från sina tidiga dagar med programmering till att leda sitt eget företag, delar Robert med sig av insikter om hur teknisk kompetens och en stark företagskultur har varit avgörande för hans framgångsresa. Följ med oss när vi utforskar de nyckelfaktorer och utmaningar som formade hans resa och hur han navigerade för att bli en framstående ledare i dagens teknikdrivna affärsvärld.

Hej Robert! Berätta lite om dig själv och din bakgrund, och hur du hamnade där du är idag?

Min karriär började med intresse för matematik och teknik under gymnasiet vilket gjorde att jag fick upp intresset för programmering, och den erfarenheten har präglat allt jag gjort sedan dess. Genom hårt arbete och tydligt fokus har jag klättrat inom teknikbranschen och ökat min erfarenhet inom olika områden av systemutveckling. Med tiden insåg jag vikten av att inte bara vara tekniskt kunnig, utan också att ha en bredare förståelse för affärsverksamhet och ledarskap. Detta ledde mig till roller som som teamlead och produktägare och senare VD och entreprenör, där jag framgångsrikt har kombinerat min tekniska kompetens med affärsförståelse för att driva företaget framåt.

Genom att hålla fast våra grundläggande värderingar och samtidigt satsat på att bygga en stark företagskultur, lyckades vi skapa en miljö där både innovation och tillväxt kunde trivas. Vår förmåga att identifiera och rekrytera talanger, samt att bygga och upprätthålla en positiv företagskultur, har varit avgörande för vår framgång.

Vilken roll har teknisk kompetens spelat i din karriär?

Teknisk kompetens har varit avgörande för min karriär. Jag började som systemutvecklare, och den erfarenheten har verkligen präglat hela min syn på affärsvärlden och hur jag leder företag idag. Det systematiska tänkandet går att applicera inom flera olika områden.

Hur har du använt din tekniska kompetens som VD för att uppnå företagets mål?

Jag har använt min tekniska kompetens för att utveckla innovativa lösningar och plattformar som förbättrar verksamheten. Som VD ledde jag företaget genom att fatta beslut baserat på data. Vi valde redan när vi startade GESHDO att bygga vårt eget affärssytem. Med detta system kunde vi sedan få ut rätt information och bygga verksamheten i exakt den riktningen vi önskade. Vi vidareutvecklar detta system än idag och jag själv är en av utvecklarna. Jag upplever det som en enorm styrka och kraft att själv kunna ta ut den data jag behöver och samtidigt kunna anpassa systemet tillsammans med riktningen på GESHDO. 

Hur har du upprätthållit en stark företagskultur på GESHDO?

För oss på GESHDO är företagskulturen lika viktig som den tekniska kompetensen. Vi har framhävt hög teknisk kompetens tillsammans med hårt arbete och driv som centrala för vår framgång. Att hålla fast vid våra grundläggande värderingar har varit avgörande för att upprätthålla vår tillväxt och framgång. Vi har en tydlig identitet som både kunder och medarbetare kan relatera till, med ett starkt fokus på moderna lösningar och inriktning på de stora cloud-plattformarna. Denna inriktning präglar inte bara vilka uppdrag vi tar, utan även vår strategi avseende utbildning och certifieringar.

Vad ser du som nyckeln till framgång i konsultbranschen?

Inom konsultbranschen handlar det i grund och botten om försäljning och rekrytering. Att hålla dessa områden i balans samtidigt som vi bygger en stark företagskultur är avgörande för vår framgång.

Vad är din vision för framtiden av GESHDO?

Vi vill bygga GESHDOs varumärke ännu starkare och vi ska vara det självklara valet när våra kunder söker efter kompetens inom modern utveckling och arkitektur inom cloud. Vi ska helt enkelt vara de bästa cloud konsulterna på marknaden. Denna position på marknaden ska vi fortsätta att jobba emot genom lönsam tillväxt och att undvika onödiga risker.

Ni anställer en del nyutexaminerade i företaget. Hur säkerställer ni att nya talanger införlivas på ett bra sätt i företaget?

Att integrera nyutexaminerade har varit en utmaning eftersom de ofta saknar dokumenterad erfarenhet och referenser. Vi har hanterat detta genom att genomföra noggranna kodtester och intervjuer för att säkerställa deras kompetens och arbetsmoral. Dessutom har vi erbjudit mentorprogram och utbildning för att underlätta deras anpassning till teamet.

Hur har du främjat och upprätthållit den starka företagskulturen på GESHDO?

För att upprätthålla en stark företagskultur har vi fokuserat på att koppla kulturen till ägarnas och grundarnas värderingar. Vi har betonat vikten av hög teknisk kompetens, hårt arbete och envishet. Genom att hålla fast vid dessa grundläggande värderingar har vi skapat en harmonisk arbetsmiljö där alla kan trivas och växa.

Hur säkerställer ni att ert företag kontinuerligt håller balansen mellan tillväxt och stabilitet i en föränderlig marknad?

För mig handlar det om att växa med lönsamhet och att anpassa sig till marknadens förändringar. Att hela tiden hålla örat mot rälsen och vår djupt involverad i vad som händer på marknaden skapar en trygghet för oss. Detta gör att vi kontinuerligt håller balansen mellan tillväxt och stabilitet.

Vad är ditt råd till blivande företagsledare inom teknikbranschen?

Mitt råd till blivande företagsledare är att hålla det enkelt och fokusera på det som verkligen betyder något. Förstå vikten av teknisk kompetens och hur den kan användas för att skapa värde för företaget. Ha en tydlig vision och strategi, men var också flexibel nog att anpassa dig till förändrade marknadsförutsättningar. Och kom ihåg att företagskultur är lika viktig som teknisk kompetens när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet.

Vilket värde bidrar Friends of Executive när det kommer till ledarskap och beslutsfattande?

Jag får väldigt mycket inspiration och energi av träffarna på Friends of Executive. När man är mitt uppe i sitt företagande så behöver man ibland zooma ut och fundera på omvärlden. Genom att vara medlem i Friends of Executive skapas det här omvärldsperspektivet, som man kanske inte får naturligt i sitt arbete annars. Jag är mycket imponerad av de talare som presenterar på nätverket och bidrar med perspektiv och nya insikter.

Slutligen, kan du berätta något personligt om dig som vi kanske inte visste?

Det man kan kanske inte vet om mig är att jag är mångfaldig svensk junior mästare i boule och har representerat landslaget flera gånger. Jag har haft sponsorer och varit på ett otaligt antal internationella mästerskap runt om i Europa. Ett kul minne, som säkert också satt sin prägel i vad som krävs för att vinna och uppnå sina mål.

Tillbaka till bloggen