Vad styrelsen bör tänka på vid tillsättning av ny styrelsemedlem

Valet av rätt person till styrelsen kan påverka företagets framtid, dess förmåga att navigera i utmaningar och att skapa värde för sina intressenter. När en Styrelsen tillsätter en styrelsemedlem är det därför viktigt att tänka på följande:

Kompetens och relevant erfarenhet

Styrelsemedlemmen bör ha erfarenhet och kompetens som är relevanta för företagets verksamhet och behov. Det är viktigt att bedöma kandidatens kompetens utifrån den aktuella situationen och framtida behov.

Mångfald i styrelsen

En bra styrelse har mångfald i kön, ålder, kulturell bakgrund och erfarenhet. Detta säkerställer en bredare syn på problem och möjligheter.

Integritet och agera i företagets intresse

Styrelsemedlemmen bör ha hög integritet och agera i företagets bästa intresse. En styrelsemedlem som har en potentiell konflikt mellan personliga intressen och företagets intressen kan inte utföra sitt uppdrag effektivt.

Engagemang och aktivitet

Styrelsemedlemmen bör vara engagerad och aktiv i styrelsearbetet. En passiv eller inaktiv styrelse- medlem kan skapa ineffektivitet och försvaga styrelsen.

För att tillsätta en styrelsemedlem kan följande process användas:

Identifiera behoven

Styrelseordföranden bör identifiera de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen för att stödja företagets mål och strategier.

Sök kandidater

Styrelseordföranden bör använda sitt nätverk, rekryterare och andra resurser för att hitta potentiella kandidater. Det är viktigt att kandidaterna har en stark professionell bakgrund och referenser som kan kontrolleras. Detta bör ske genom en noggrann tillsättningsprocess.

Bedöm kandidaterna

Styrelseordföranden bör bedöma kandidaterna mot de behov som identifierats. Det kan innefatta att titta på deras CV, referenser och genomföra intervjuer.

Tillsätta styrelsemedlem

Styrelseordföranden och styrelsen bör utvärdera kandidaterna och tillsätta den som är mest lämpad. Det är viktigt att kandidaten har ett tydligt uppdrag och ansvar samt introduceras ordentligt till företaget.

Tillbaka till bloggen