Vad styrelsen ska tänka på vid tillsättning av ny styrelsemedlem

När en Styrelsen tillsätter en styrelsemedlem är det viktigt att tänka på följande.

Kompetens

Styrelsemedlemmen bör ha erfarenhet och kompetens som är relevanta för företagets verksamhet och behov. Det är viktigt att bedöma kandidatens kompetens utifrån den aktuella situationen och framtida behov.

Mångfald

En bra styrelse har mångfald i kön, ålder, kulturell bakgrund och erfarenhet. Detta säkerställer en bredare syn på problem och möjligheter.

Integritet

Styrelsemedlemmen bör ha hög integritet och agera i företagets bästa intresse. En styrelsemedlem som har en potentiell konflikt mellan personliga intressen och företagets intressen kan inte utföra sitt uppdrag effektivt.

Engagemang

Styrelsemedlemmen bör vara engagerad och aktiv i styrelsearbetet. En passiv eller inaktiv styrelsemedlem kan skapa ineffektivitet och försvaga styrelsen. För att tillsätta en styrelsemedlem kan följande process användas:

Identifiera behoven

Styrelseordföranden bör identifiera de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen för att stödja företagets mål och strategier.

Sök kandidater

Styrelseordföranden bör använda sitt nätverk, rekryterare och andra resurser för att hitta potentiella kandidater. Det är viktigt att kandidaterna har en stark professionell bakgrund och referenser som kan kontrolleras. Detta bör ske genom en noggrann tillsättningsprocess.

Bedöm kandidaterna

Styrelseordföranden bör bedöma kandidaterna mot de behov som identifierats. Det kan innefatta att titta på deras CV, referenser och genomföra intervjuer.

Tillsätta styrelsemedlem

Styrelseordföranden och styrelsen bör utvärdera kandidaterna och tillsätta den som är mest lämpad. Det är viktigt att kandidaten har ett tydligt uppdrag och ansvar samt introduceras ordentligt till företaget.

Tillbaka till bloggen