Hej Björn H. Lindbäck!

Vi möter Björn H. Lindbäck, Senior Partner & Strategy Advisor vid XLNS Consulting Group, och en av de första medlemmarna i Friends of Executive. Björn undervisar i vår kurs ’Strategy Master Class’, och har även utvecklat den sen 2019. I samband med kursens femårsjubileum intervjuade vi honom kring favoritämnet strategi.

Hur känns det nu när du snart ska genomföra kursen för femte året i rad?

Det känns alldeles förträffligt bra! Har hämtat mycket energi från engagerade medlemmar och externa kursdeltagare genom åren, och upplever att vi har ett mycket bra innehåll och upplägg där vi koncentrerar på själva arbetet med strategi. Dessutom har vi hela tiden utvecklat kursen så att den motsvarar vardagen och verkligheten hos de som ansvarar och svarar för strategiarbetet i ett företag eller annan organisation. Som spets har vi kursmodulen som handlar om att effektivt kommunicera strategin – ett område där alla har mycket att lära, förstå och använda.

Vilka är de vanligaste utmaningarna som företag ställs inför när det gäller att utforma och genomföra en effektiv strategi, enligt din erfarenhet?

Mycket handlar om hur företag önskar driva sin process för strategiarbetet – vem skall delta, hur de skall arbeta, vad som bör fokuseras innehållsmässigt osv., och sen allt som handlar om själva genomförandet. Att de sen har svårt att göra val, och inte minst välja bort, och sällan förmår kommunicera sina strategier effektivt gör att utmaningarna ses som svåröverkomliga.

Hur anser du att den digitala transformationen påverkar strategiarbetet i företag, och hur bör företag anpassa sig för att vara framgångsrika i den digitala eran?

Transformationen pågår där ute, och drar fram som ett slags global megatrend. Företag och organisationer måste förhålla sig till detta och bejaka utvecklingen över hela spelplanen. Digitalisering i sig självt är inte en strategi, och jag ser trenden vara mer evolutionär än transformativ. I vilket fall behöver alla företag och organisationer ställa sig frågan hur digitalisering kan användas för bättre strategi och bättre strategiarbete. Digitaliseringen påverkar egentligen samtliga delar vi har som kursmoduler i Masterclassen, dvs strategins innehåll – vilka val vi gör, hur vi arbetar med strategi som process, samt hur vi genomför och kommunicerar den för att skapa riktning, kraft och genomslag.

Kan du ge exempel på framgångsrika strategiska initiativ som du har varit en del av, och vad var nyckelfaktorerna till framgången?

Ett av våra klientföretag bestämde sig för att, som det heter, disruptera sin bransch dvs i grunden förändra dess spelregler till sin egen fördel. De började ganska experimentellt med sin strategi, men gjorde successivt ett alltmer systematiskt strategiarbete som engagerade fler och fler medarbetare i ett framgångsrikt genomförande. Parallellt jobbade de medvetet med företagets kultur och organisation för att kunna börsnotera företaget några år senare. Nyckelfaktorerna bakom framgången var att företaget spelade för att vinna redan från början, och förmådde nyttja styrkekombinationen produktinnovation, människor, ledarskap och strategi. Resten utgör global branschhistoria i deras fall.

Hur bör företag balansera kortsiktiga resultat med långsiktiga strategiska mål, och vilka är dina bästa tips för att uppnå denna balans?

Alla företag behöver tjäna pengar, och de flesta företag har en strategisk plan eller affärsplan som försöker balansera kort och lång sikt. Men väldigt få har en strategi. Och här går de ofta fel, och misslyckas i så måtto att de lämnar pengar kvar på bordet. En bättre strategi knyter samman tre tidshorisonter; oftast det jag kallar ’Maximize the Core’ (tre år framåt), ’Expand the Adjacencies’ (fem år framåt), och ’Explore New Frontiers’ (bortom fem år). Observera att en sådan strategi kombineras med motsvarande planering som ofta kräver och fokuserar på helt olika faktorer. En amerikansk general och sedermera president gav inte mycket för planer. Istället menade han att planering som process var avgörande, och det håller jag med om. Strategi och operation eller verksamhet måste skaka hand med varandra, och det görs på den kortare sikten just i ett enkelt men robust planeringsarbete.

Vilka trender eller förändringar tror du kommer att ha störst inverkan på strategiarbete inom de närmaste fem åren, och hur kan företag förbereda sig för dessa?

När det gäller själva strategiarbetet så håller generativ Artificiell Intelligens redan på att få genomslag. Annars tror jag det som kommer betyda mest är något vi känner till redan idag och sen länge; ledare och chefers ökande och växande insikt att strategi är en process, en lagsport, ett gemensamt språk i organisationen, och ett arbete där de som vet mest vinner, ”because none of us is as smart as all of us”. Därtill kommer insikten att strategier genomförs på tvärs av en organisation, dvs över avdelnings-, funktions- och enhetsgränser, och ibland även kräver samarbete i partnerskap med externa företag och organisationer. Ingen företagsledning kommer heller kunna motstå kraven från medvetna medarbetare och team på engagerande riktning, t.ex. så som uttrycks i ett företags mission och vision, en kultur som engagerar, och meningsfull värdegrund som förenar individ med organisation. Att göra strategiarbetet roligt, engagerande och utvecklande är därför ett måste för att nå högt uppställda mål. Kanske den bästa hållbara förmåga ett företag kan investera i, om du frågar mig.

Vill du också gå vår Strategy Masterclass? Nästa kurstillfälle är 18 – 19 oktober, 2023. Anmäl intresse här.

Tillbaka till bloggen