Medlemsporträtt: Ulf Ivarsson, VD och Alex Ivarsson, Vice VD på Dygnet Runt Städ

I denna intervju får vi en inblick i Ulf och Alex Ivarssons professionella resor. Vi utforskar Ulfs tidiga dagar som grundare av Dygnet Runt Gruppen och Alexs kontinuerliga utveckling inom samma företag. De delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och insikter. Ulf och Alex diskuterar deras syn på generationsskiften, vikten av att bevara företagskulturen i tider av förändring, samt de egenskaper som definierar en effektiv ledare.

Hej Ulf och Alex! Berätta gärna om er professionella resa fram till nu, och hur ni hamnade där ni är idag?


Ulf:
För min del startade jag och min dåvarande fru Dygnet Runt Städ 1988. Jag var 22 år gammal och vårt första uppdrag var byggandet av Nya Knutpunkten i Helsingborg där vi fick den löpande städningen. Det var ett byggprojekt som pågick i 3,5 år och det var starten på en lång resa som med åren gjort att verksamheten växt till dagens storlek. Vi är idag en koncern som omfattar både Dygnet Runt Städ, men också vårt renodlade fönsterputsföretag Dygnet Runt Fönsterputs.

Alex: Min professionella resa börjar faktiskt i samma bolag som jag är kvar i än idag. 2011 tog jag studenten på en härlig solig sommardag. På måndagen veckan efter började jag mitt arbete som arbetsledare på Dygnet Runt Städ, en ny roll som jag fick vara med och forma. Det förekom ofta att jag fick åka ut och städa själv för att se till att allt flöt på. Därefter har min roll växt efterhand som bolaget växt. Jag gick från arbetsledare, vidare till driftchef och slutligen till positionen som Vice VD för koncernen.

Vilken är den största utmaningen med ett generationsskifte inom ett bolag?


Ulf:
Att överföra all kunskap som finns i verksamheten och därefter heroiskt hålla tillbaka från att ge synpunkter.

Alex: Jag skulle nog säga att mina största utmaningar är att finna balans i min nya roll som företagsledare och hitta en ledarskapsstil som passar mig. Personligen känner jag mig rustad för detta, men det är utmanande.

Hur ser ni på att bevara och utveckla företagets kultur och värderingar i takt med att bolaget förändras?


Ulf:
Jag tror att man hela tiden måste förmedla våra värderingar och vad vi vill med bolaget så att alla känner en delaktighet.

Alex: Det jag tror är det absolut viktigaste är att ha ett genuint ledarskap. Om du börjar agera som någon du inte är, kommer företagskulturen att förändras.

Vad tycker ni är de viktigaste egenskaperna hos en effektiv ledare?


Ulf:
Att se till att alla har rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete och att uppmuntra deras engagemang.

Alex: Struktur och närvaro anser jag vara några av de de viktigaste egenskaperna hos en effektiv ledare. 

Hur bidrar Friends of Executive till ert ledarskap och beslutsfattande? 

Ulf: Friends of Executive har varit mycket givande med den stora variationen på sammankomster. Allt från föreläsningar till träffar av olika slag har gett oss en möjlighet att träffa många nya kontakter inom alla branscher, vilket också skapat nya affärsmöjligheter.

Alex: Friends of Executive förser mig med kunskap och ger mig ständigt en påminnelse om att ifrågasätta mitt tankesätt, för att se om något går att göra bättre.

Finns det något personligt om er som vi kanske inte känner till och som ni vill dela med er av?


Alex: Ja, för er som inte träffat oss än, kan vi avslöja att vi är rätt så underhållande att ha i sitt nätverk!

Tillbaka till bloggen