Medlemsporträtt: Jonas Ivarsson, Co-founder & Styrelseordförande

Jonas har haft en imponerande karriär som sträckt sig över flera decennier och branscher. Med en start i Försvarsmakten, där han tjänstgjorde i tio år och var med och utvecklade den första utbildningshandboken för kompetens, tog han språnget till näringslivet. Under 18 år på Mercuri Urval ledde han dotterbolag i sex olika länder, inklusive en minnesvärd period som VD i USA. Hans passion för styrelsearbete och ledarskapsutveckling ledde till att han startade eget 2016, och idag är han involverad i flera bolag som delägare, styrelsemedlem och rådgivare. Jonas delar sina insikter om ledarskap, den unika kombinationen av erfarenheter från militären och näringslivet, samt sina råd till framtida ledare.

Hej Jonas! Berätta om din professionella resa fram till nu och vad som ledde dig till din nuvarande position. 

Min professionella bana har varit mångsidig, utvecklande och intressant och har fört mig från Försvarsmakten till näringslivet, både nationellt och internationellt.

Min karriär startade i Försvarsmakten, där jag verkade i tio år (inklusive fem års utbildning till major) med ledarskap, utbildning och operativa uppdrag. Under de sista två åren var jag också involverad i att skriva den första utbildningshandboken för samtliga försvarsgrenar kring ämnet kompetens och det gav mig en språngbräda till det civila och konsultbranschen.

1998 började jag på Mercuri Urval (idag MU) där jag hade olika roller under 18 år. Jag fick chansen att leda dotterbolag i sex länder inom koncernen där jag minns särskilt mina fyra år som VD i USA som en höjdpunkt.

Jag har alltid brunnit för styrelsearbete och ledarskapsutveckling, så jag valde att fokusera på att rekrytera och coacha chefer och styrelser. Detta gjorde att jag 2016 bestämde mig för att starta eget med just styrelse- och ägarfrågor i centrum. Idag är jag involverad i flera bolag, både i Sverige och utomlands, som delägare, styrelsemedlem, styrelseordförande och rådgivare.

Hur har din tid som Major i Försvarsmakten påverkat ditt ledarskap och din karriär i näringslivet? 

Jag strävar efter att förena det bästa av två världar. I Försvarsmakten får man tidigt ta ett stort ansvar, både för pengar, personal och säkerhet. Man kombinerar teori och praktik på ett sätt som är utmanande men också väldigt lärorikt ur ett chefs- och ledarskapsperspektiv. Unga kvinnor och män med olika bakgrunder får lära sig samarbeta mot gemensamma mål under tydlig ledning som anpassas efter gruppens utvecklingsnivå. Mycket av detta är även användbart i näringslivet men där har man därutöver den stora fördelen av att kunna anställa redan välutbildade och erfarna personer med ett intresse för det område de ska arbeta med.

Vad är viktigt för dig som styrelseordförande när det gäller företagets långsiktiga framgång? Vilka principer och värderingar är mest centrala för att uppnå ett effektivt styrelsearbete?

Jag utgår från en analys av omvärlden och en insikt om var företaget befinner sig och hur man vill positionera sig. Tillsammans med företagets anställda, kunder och leverantörer tar vi fram en strategi som syftar till att skapa differentiering och ökad konkurrenskraft. Min roll blir att bidra med perspektiv, innovation och mod men också med tydliga krav. Det är också viktigt att styrelsen blir ett högpresterande team som har förtroende för varandra och trivs tillsammans. Om vi lyckas med det har vi redan kommit en bra bit på vägen mot målet. 

Vilka råd skulle du ge till någon som vill följa i dina fotspår och bygga en framgångsrik karriär inom styrelsearbete?

Det är svårt det där med att ge råd. I grunden är väl det viktigaste att skaffa sig en övertygelse och följa den. Själv fick jag tidigt rådet att arbeta efter lära/leda/äga var för sig, tillsammans och om vartannat. Det har funkat för mig men kanske inte är rätt för alla. Jag har valt att i huvudsak arbeta med onoterade ägarledda bolag så mina råd ska ses i skenet av detta.

Berätta om ett projekt som du är särskilt stolt över! 

Jag arbetade i SACC-USA (Swedish-American Chambers of Commerce) styrelse mellan 2009 och 2023 och avslutade i en roll som vice ordförande. Jag har under de här åren fått möjligheten att lära känna USA på ett djupare plan genom de personer och regioner som utgör detta fantastiska nätverk. Att jag med det som bas fått chansen att vägleda svenska och amerikanska företag in på respektive marknad är en erfarenhet jag bär med stolthet.

Hur bidrar ditt medlemskap i Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?  

I Friends of Executive är man bland vänner. Det var kanske inte så jag uppfattade det innan jag blev medlem men det är definitivt så jag upplever det från insidan. Bland vänner är det lätt att diskutera och inspireras och för mig som styrelsearbetare var styrelseutbildningen en nyttig repetition av sådant jag redan visste men förträngt och ett väldigt bra forum för att uppdatera sig och lära av andra.

Slutligen, finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?

Familjen har ett boende i Järvsö och vi spenderar mycket tid där uppe. Sommartid helst med flotte på älven och vintertid i skidbacken. Skåne och Hälsingland, det bästa av två världar!

Tillbaka till bloggen