Medlemsporträtt: Anders Börgdal, General Manager, Unilin Nordic

I en värld där professionella resor ofta kan verka som raka och förutsägbara vägar, bjuder Anders in oss till en reflektion över sin egen unika bana – en bana som kännetecknas av nyfikenhet, mod att utmana normer och en outtröttlig strävan efter innovation. Från början som reservofficer och civilekonom till rollen som VD för Unilin Nordic, har Anders ständigt navigerat genom en diversifierad karriär som spänner över flera branscher och prestigefyllda varumärken. Häng med på en resa som inte bara belyser en imponerande yrkesbana, men också ger en inblick i de personliga drivkrafterna och filosofierna bakom framgången.
 
Hej Anders! Berätta om din professionella resa fram till nu, och hur du hamnade där du är idag?


Min resa i arbetslivet har varit som en slingrande stig som jag har följt med nyfikenhet och en ständig strävan efter att utforska nya möjligheter. Med en bakgrund som utbildad reservofficer och civilekonom från Umeå Universitet har jag utvecklat en förmåga att kombinera ledarskapskompetens från officersutbildningen med affärsstrategi och ekonomisk förståelse. Genom reservofficerutbildningen har jag lärt mig vikten av att leda och motivera människor under utmanande förhållanden, samtidigt som jag genom civilekonomutbildningen har förstått hur ekonomiska beslut påverkar organisationers framgång.

Det som verkligen har präglat min karriär är min vilja att ifrågasätta det etablerade och våga utmana normer inom traditionella branscher eller med starka varumärken. Jag har aldrig trivts med att bara förvalta en verksamhet; min passion ligger i att utforska nya idéer och möjligheter för att ta företag till nya höjder och få organisationen att följa med tillsammans på resan.

Min erfarenhet sträcker sig över olika sektorer, från konsultbranschen till sportprodukter, bilar, sängar, möbler, bilbesiktning, shoppingcenter och nu golvindustrin. Jag har haft förmånen att arbeta med några väldigt prestigefyllda varumärken, inklusive DUX, MFF, Emporia, Mercedes-Benz och nu som VD för Pergos produkter inom Unilin.

Min karriär har inkluderat roller som marknadschef, PR-chef och marknadsdirektör, där jag har ansvarat för att leda och forma företagens kommunikationsstrategier samt marknadsföringsinsatser. Dessa positioner har gett mig möjlighet att utveckla mina ledaregenskaper och väglett mig mot min nuvarande position som VD på Unilin Nordic.

Jag anser att jag har en entreprenörssjäl fast i en anställds kropp. Med det menar jag att jag drivs av en innerlig vilja att utforska nya möjligheter och forma framtiden för de organisationer jag är en del av men har aldrig vågat ta steget ut och driva ett eget bolag.

Min resa har gett mig många lärdomar och jag ser med spänning fram emot fortsatta möjligheter att växa och göra skillnad i arbetslivet, något som jag verkligen får möjlighet att göra i min nuvarande position på Unilin. Här började jag 2021 som Global varumärkeschef för Pergo men sedan mars i fjol är nu VD för Unilin Nordic AB.

Sedan du tog över rollen som VD för Unilin Nordic, vilka har varit de största utmaningarna och hur har du hanterat dem för att driva företaget framåt?

De största utmaningarna som jag ser det har verkligen varit att ta över i ett läge när marknaden mer eller mindre försvann under sista halvåret 2023 i och med rådande byggkris i Norden. Att som ny VD då både bibehålla en motiverad organisation och samtidigt försöka skapa strategier för framtiden och lära känna företaget och dess verksamhet från ett annat perspektiv än tidigare var utmanande. För mig handlade det då om att vara lyhörd på organisation och dess erfarenhet och samtidigt balansera det med att våga utmana och driva förändring för framtiden tillsammans.

Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil och filosofi?

Jag skulle nog beskriva mig själv som en driven och engagerad ledare som lyssnar på organisationen och som är rak och ärlig. Jag försöker vara tillgänglig för min personal både utifrån att vara närvarande som ledare och även coacha och styra när det behövs. Sedan tycker jag själv det är oerhört viktigt att man inte tar sig själv på för stort allvar alltid, något som nog kommer med åren, och att man verkligen kan skratta och ha kul på arbetet också.

Med Unilins fokus på hållbarhet i alla nivåer, hur integrerar ni hållbarhetsprinciper i era produkter och produktionsprocesser?

Hållbarhet ligger verkligen i hjärtat av allt vi gör på Unilin. Vi har en lång historia av att vara pionjärer när det gäller att använda återvunna material. Redan på 1960-talet började vi använda linstrån, och sedan dess har vi fortsatt att driva utvecklingen framåt avseende vårt hållbarhetsarbete. Numera går vi ännu längre genom att använda återvunnet trä i tillverkningen av våra golv. Det är en del av vår strävan att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Det träavfall vi använder kommer från olika hållbara källor, inklusive hållbart skogsbruk och andra källor för träavfall. Istället för att låta detta värdefulla material gå till spillo på soptippen, ger vi det nytt liv genom att använda det i våra produkter. På så sätt gör vi skillnad och tar ett aktivt ansvar för att skydda och bevara vår miljö för framtida generationer.

Dessutom är vi så klart extremt stolta över att vi var den första tillverkaren någonsin som fick ett golv svanenmärkt.

Hur finner du balans mellan ditt arbetsliv och privatliv, och vilka aktiviteter utanför arbetet ger dig mest energi?

Familjen – utan tvekan min familj. Jag är gift med en underbar fru, Elisabet, som tillsammans med våra barn, Ella och Iris, ger mig så mycket energi. Vi älskar att resa tillsammans och upptäcka nya kulturer och världar. Sedan tycker jag själv det är avkopplande med både golf, padel och matlagning.

Hur bidrar Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?

Nu är jag en ny medlem i nätverket så jag har kanske inte upptäckt alla fördelar än. Dock så märker jag redan att kvaliteten på era träffar och de föreläsare som ni låter oss inspireras av håller en oerhört hög nivå. Diskussionen och mötena med medlemmarna ger också nya insikter och inspirerar mig väldigt mycket.

Slutligen, finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?

Jag är fullständigt värdelös på att komma ihåg namn och lider av lindrig ansiktsblindhet, vilket gör att jag ofta hamnar i möte med människor som jag borde känna igen men de är som främlingar för mig. Kan vara bra att veta om man träffar mig och jag har svårt att placera er.

Åt det mer positiva hållet är att jag lyckats med få inte mindre än två hole in one genom åren. Givetvis ren skicklighet och inte alls på grund av tur. Dock känner jag inte igen de jag spelade med.

Tillbaka till bloggen