Medlemsporträtt: Marianne Sernevi, VD Comsys

Marianne Sernevi, VD för Comsys, har lett företaget genom en period av betydande tillväxt och positionerat det i spetsen för grön teknologi. I detta blogginlägg utforskar vi hennes karriär från ingenjör till företagsledare, hennes samarbetsbaserade ledarskapsstil, och hur hennes visioner formar företagets framtid. Följ med oss för en djupdykning i hur Marianne inspirerar och driver sitt team mot innovation och framgång.
 
Hej Marianne! Berätta om din professionella resa fram till nu, och hur du hamnade där du är idag?
 
Min professionella resa från utvecklingsingenjör via försäljning till VD har varit otroligt lärorikt. Jag har fått möjlighet att byta bransch flera gånger vilket ger en bredd i den erfarenhet jag har idag. Flera erfarenheter från både teknik och affärer har jag nytta av dagligen. Jag lärde känna Comsys 2018 och kom då in i styrelsen som ordförande. När VD-jobbet blev ledigt 2022 tog jag chansen att leda ett underbart gäng på Comsys mot ytterligare tillväxt. På Comsys kommer mina erfarenheter väl till pass genom både internationella affärer och teknik, vilket är kul.
 
Kan du beskriva din ledarskapsfilosofi och hur den påverkar ditt sätt att leda och engagera ditt team?

Min ledarskapsfilosofi fokuserar på samarbete och empowerment. Jag tror på vikten av att sätta upp gemensamma mål tillsammans med mitt team och sedan navigera mot dem. Det skapar en känsla av ägarskap och engagemang hos teammedlemmarna.
 
Jag ser mig inte bara som en ledare utan också som en coach. Det är viktigt för mig att vara tillgänglig för att stötta och guida mitt team genom olika utmaningar. Genom att coacha teamet och individerna främjas en kultur där medarbetarna känner sig trygga att ta initiativ och utforska nya idéer. Vilket leder till att teamet är väl förberett att hantera både nuvarande och framtida utmaningar. Jag vill skapa en miljö där alla känner att de kan bidra till sin fulla potential och där deras bidrag värdesätts.
 
Sammantaget är min ledarstil utformad för att inte bara uppnå affärsmål utan också för att utveckla och stärka mitt team, vilket är avgörande för hållbar tillväxt och framgång i ett snabbväxande företag som Comsys.
 
Vad är din största motivation i ditt professionella liv?
 
Att skapa framgång tillsammans, att bidra till nya affärer och att nya produkter tas fram. Jag tycker om att vara mentor och coacha teammedlemmar, se dem anta utmaningar och växa genom sitt ansvar. Jag uppmuntrar ständigt till lärande och innovativt tänkande samt främjande av en kreativ samarbetsmiljö, vilket motiverar mig. Att se den direkta effekten av dessa ansträngningar inte bara på individuell tillväxt utan också på organisationens framgång är otroligt givande.
 
Berätta om något exempel på ett projekt eller initiativ du är särskilt stolt över!
 
Under min karriär tycker jag att mina mest betydelsefulla och givande projekt uppnåddes genom lagarbete. De roligaste projekten är stora affärer där vi tagit fram koncept, både produkt och kommersiellt, förhandlat fram med kunder och sedan levererat framgångsrikt.
 
Hur föreställer du dig Comsys framtida utveckling och vilka visioner har du för företagets framtid?
 
Comsys kommer att bidra aktivt som en liten men viktig pusselbit i den gröna omställningen. Vi växer och utvecklar nya produkter som kommer att hjälpa industrin och samhället till effektivare elanvändning. Vi arbetar med innovation för att förbättra befintliga produkter och skapa lösningar för våra kunder. I vår fortsatta tillväxtresa behöver vi vässa vår utvecklingsprocess för att få ut nya produkter snabbare. Samtidigt behöver säljorganisationen nå nya kunder och marknader. Båda dessa utmaningar är i sig själv ganska stora men roliga. Vi är ett härligt team så vi har kul tillsammans när vi löser dessa.
 
Hur bidrar Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?


Jag får mycket inspiration till mitt ledarskap och till den strategiska planeringen från nätverket och våra möten. Dessutom är det kul och det ska inte underskattas.

Slutligen, finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?

Jag är en duglig ryttare med egen häst. Jag gillar att träna och letar efter en alternativ sport till ridningen nu när jag börjar bli lite gammal för att ramla av hästen.

Tillbaka till bloggen