Medlemsporträtt: Anders Dannqvist, CEO Sigma Civil

Anders Dannqvist delar med sig av sin professionella resa från utvecklare till ledare inom konsultorganisationer. Med över 20 års erfarenhet inom ledarskap och försäljning, reflekterar Anders över betydande milstolpar, utmaningar i byggbranschen och vad som driver och inspirerar honom i sitt dagliga arbete. Genom sitt medlemskap i Friends of Executive får han värdefulla perspektiv och inspiration som bidrar till hans ledarskap och beslutsfattande. På en mer personlig nivå avslöjar Anders också sin passion för träning, särskilt inom Swimrun.

Hej Anders! Berätta om din professionella resa fram till nu och vad som ledde dig till din nuvarande position. 


Jag är civilingenjör i grunden med utbildning i datateknik på LTH, och började min karriär som systemutvecklare, både som konsult och anställd. Ganska tidigt förstod jag att jag aldrig skulle bli en teknikspecialist, och mitt intresse skiftade snart till affärer och ledarskap. Jag har därefter arbetat som verksamhetsledare och VD sedan tidigt 2000-tal, främst i olika konsultorganisationer i Skåne.

Har du någon specifik milstolpe från dina över 20 års erfarenhet inom ledarskap och försäljning som du vill lyfta fram?

Efter 20 år i IT-branschen sökte jag aktivt förändring, och fick då möjligheten att byta bransch från IT till bygg. Jag tog över ett affärsområde med 150 konsulter som projekterade vägar och järnvägar, gjorde miljöutredningar och geotekniska undersökningar, en värld som jag visste mycket lite om! Jag tog mig an utmaningen med stor ödmjukhet och helt öppna kort, och lyckades på så sätt få förtroenden i organisationen. Jag bidrog med det jag är bra på, dvs ledarskap och affärsmannaskap, och det tekniska stödet som jag inte kunde ge fanns det gott om på annat. Det var en mycket rolig och utvecklande resa för mig personligen, och som så småningom ledde till min roll idag som VD på Sigma Civil.

Vad motiverar dig mest i ditt arbete som VD, och hur håller du dig inspirerad?

Det som driver mig mest i min roll som VD är möjligheten att påverka och skapa en positiv förändring inom organisationen och för våra kunder. Att se hur våra strategiska beslut leder till konkreta resultat och förbättringar ger mig stor tillfredsställelse. Jag får mycket inspiration och energi från min omgivning, särskilt från mina duktiga medarbetare som utvecklas och bidrar till teamet.

Vilka egenskaper tycker du är viktigast för en framgångsrik ledare i dagens affärsklimat?

Förmågan att omfamna och hantera förändringar. Om man inte gillar och får en kick av att hantera ständiga förändringar i både omvärld och förutsättningar, blir det svårt att leda en verksamhet. Jag hör ibland att medarbetare tycker att 'det är rörigt nu'. Det är det nya normala!

Vilka utmaningar ser du att branschen står inför just nu, och hur påverkar dessa er verksamhet?

Det har inte undgått någon att byggbranschen har det svårt just nu, och det påverkar såklart också oss som jobbar som konsulter. Förhoppningsvis märker vi en positiv förändring under året. På sikt har vi liknande utmaningar som många andra branscher: allt ska levereras snabbare, billigare och effektivare i en värld som präglas av global konkurrens och krav på hållbarhet och klimattänk. Vi kommer att behöva ändra arbetssätt och metoder, och digitalisering och AI kommer att vara några av verktygen vi använder.

Hur bidrar ditt medlemskap i Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande? 

Genom nätverket har jag möjlighet att dela perspektiv och erfarenheter med andra ledare, vilket jag tycker är viktigt. Jag försöker också delta så ofta jag kan i lunchträffar och inspirerande föreläsningar som ofta ger en nyttig energiinjektion.

Slutligen, finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?

Den tid som blir över när familj och arbete fått sitt ägnar jag ofta åt träning. Jag simmar eller springer i princip varje dag, och gärna tillsammans med andra i en gren som kallas Swimrun.

Tillbaka till bloggen