Medlemsporträtt: Naser Khalil, VD Curamet

I denna intervju samtalar vi med Naser Khalil, grundaren och ägaren av IT-företaget Curamet. Med en imponerande bakgrund som sträcker sig över olika sektorer, inklusive telekommunikation, bankväsen, hälsovård och detaljhandel, delar Naser med sig av sin resa att etablera Curamet. I intervjun utforskar vi Nasers drivkrafter, den pågående digitala transformationen inom IT-branschen, Curamets stolta ögonblick, samt framtida ambitioner och engagemang för den yngre generationen som strävar efter att starta sina karriärer.

Hej Naser, berätta lite om dig själv!

Jag heter Naser Khalil och är stolt grundare och ägare av Curamet, ett IT-företag jag startade 2017 med ett team av specialister. Min expertis spänner över IT och affärsutveckling, med erfarenheter från mångfaldiga sektorer som telekommunikation, bankväsen, hälsovård och detaljhandel. I Curamet är vårt primära mål att bistå våra klienter inom PaaS, SaaS och IaaS-segmenten genom att tillhandahålla tjänster såsom DevOps, GitOps och andra resurser på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt. 

Vad motiverar och inspirerar dig mest i din roll?

Jag brinner för mitt jobb och att hjälpa andra, min största motivation är att se Curamet växa och att ge möjligheter till den yngre generationen samt de som har svårigheter att starta sin karriär. Genom våra interna utbildningsprogram vill vi stödja dessa grupper och ge dem verktygen för att lyckas.

Vilka trender kan du se inom er bransch?

Den rådande trenden inom IT är en ökad satsning på molntjänster och digital transformation, en utveckling som stärker säkerheten och dataskyddet mot växande hot. Vi bevittnar även en acceleration av automatisering och AI-teknologi, vilket revolutionerar effektiviteten i processer och förbättrar kundupplevelsen.

Vilka initiativ eller projekt är du särskilt stolt över?

Ett av mina och Curamets mål är att ge möjligheter till den yngre generationen och personer som har svårigheter att starta sin karriär. Vi strävar efter att öppna dörrar för dessa grupper genom att initiera utbildningsprogram inom vår organisation. Dessa interna utbildningsprogram är utformade för att stödja och förbereda dem för arbetslivet, vilket ger dem den skjuts framåt de behöver för att börja sin karriär. Detta är ett sätt för oss att ge tillbaka till samhället och stödja framtida talanger.

Ni blev nominerade till DI Gasell 2022. Vilka faktorer har varit avgörande för er positiva utveckling?

Vår framgång beror på ett starkt åtagande för kvalitet, ständig innovation och anpassningsförmåga till förändringar på marknaden. Dedikationen hos vårt team och kapaciteten att bygga långvariga relationer med våra kunder har spelat en avgörande roll i Curamets utveckling.

Vad är nästa stora projekt för Curamet?

Vi arbetar för närvarande på flera spännande initiativ, där ett av våra huvudfokus är att vidareutveckla våra DevOps-tjänster och stärka vår position inom molnstrategier. Vårt mål är att underlätta för våra kunder att hantera sina verksamheter mer smidigt och effektivt.

Om du skulle ge ett råd till ditt yngre jag, vad skulle det vara då?

Om jag hade möjligheten att möta mitt yngre jag skulle jag betona vikten av tålamod, kontinuerligt lärande och att vara öppen för nya möjligheter. Att bygga en framgångsrik karriär och ett företag är en resa som kräver tid, ansträngning och uthållighet. Det är viktigt att inte förlora hoppet vid motgångar.

Slutligen, vad är framgång för dig?

Genom denna reflektion över min resa och Curamets fortsatta strävan efter excellens, samt vårt engagemang för att stödja den yngre generationen och de med startsvårigheter, påminns vi om att framgång följer de som är hängivna, innovativa och redo att anamma förändring. Jag ser fram emot de nya möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.

Tillbaka till bloggen