Medlemsporträtt: Per Lindsjö, Green Furniture concept

Många vägar leder till framgång, och Per har banat sin egen unika väg genom en mångfald av branscher. Från telekom till medicinteknik, resor till bygg, har han rört sig genom olika sektorer innan han landade på Green Furniture Concept AB. Per har även spenderat tid utomlands och vunnit priser som Årets hållbarhetsföretagare i Sverige och Årets VD för tillväxtstrategi. Vi intervjuar honom om nycklarna till framgång och vilka projekt som har inspirerat honom mest. Läs vidare om den resa som har format Per till den ledare han är idag och de passioner och prestationer som driver honom framåt.

Hej Per! Berätta om din professionella resa fram till nu, och hur du hamnade där du är idag?

Jag har varit verksam i flera olika branscher, bland annat telekom, medicinteknik, livsmedel, bygg, resor, bibliotekssektorn och blomsterförmedling för att till slut hamna på Green Furniture Concept AB. Jag har även bott utomlands vid två tillfällen med 15 månader i Sarajevo, Bosnien Herzegovina och 2 år på Mallorca, Spanien.

Du vann pris för Årets hållbarhetsföretagare i Sverige och Årets VD för tillväxtstrategi. Stort grattis! Vad är nyckeln till framgång?


Tack! Jag skulle säga att nyckeln till framgång till stor del är fokuset på affären samt att ha en tydlig strategi. Men sen är det även såklart viktigt och att omge sig med riktigt bra människor som får bra saker att hända.

Vad inspirerar dig mest i ditt dagliga arbete?

Att vara nära vår affär och tillsammans med mina kollegor göra skillnad varje dag. Att vinna en affär, oavsett storlek och hela processen som leder fram till att kontraktet skrivs, liksom att följa leveransen från ritbordet, till produktion och installation hos kund är något jag tycker är fantastiskt inspirerande.

Berätta om något exempel på ett projekt eller initiativ du är särskilt stolt över!

Jag tycker egentligen att allt det jag har arbetat med har varit fantastiskt stimulerande och jag har alltid varit stolt över det vi tillsammans har åstadkommit, oavsett vilket bolag jag arbetat för. Men för att nämna några saker jag är extra stolt över vill jag lyfta TUI, Euroflorist och Green Furniture.

Åren på TUI var fantastiska som sådana – resebranschen är snabbrörlig, utmanande och dynamisk. Det jag är extra stolt över här är när jag arbetade som Finance Director Mediterranean, med utmaning särskilt i Grekland och där jag tillsammans med det lokala teamet vände utvecklingen och fick ordning på verksamheten. 

Euroflorist var en fantastisk resa där jag som koncern VD, tillsammans med min ledningsgrupp initierade den varumärkesresa som bolaget idag har landat i med nytt, uppdaterat varumärke och Go to market approach. Vi tog in de bästa kompetenserna, både vad gäller att bygga det interna teamet liksom externa konsulter i världsklass för att definiera varumärket och utifrån detta designa en kommunikation som speglade vårt erbjudande. 

Mitt nuvarande bolag och den resa vi har påbörjat på Green Furniture Concept är självklart det jag just nu är mest stolt över. Att få arbeta med produkter som gör skillnad, med miljö och hållbara värderingar i fokus, med engagerade kollegor och där hela världen är vår arena är fantastiskt stimulerande.

Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en effektiv ledare?

Tydlighet vart vi är på väg, få alla att känna delaktighet samt att vara närvarande. Dessutom kan det inte sägas nog ofta hur viktigt det är att på riktigt känna din affär, ha koll på siffrorna och ha en närvaro i både detalj och helhet.

Hur bidrar Friends of Executive till ditt ledarskap och beslutsfattande?

Bredda mitt nätverk av kontakter för att lyfta specifika frågeställningar vid behov samt inspirerande föreläsningar.

Finns det något personligt om dig som vi kanske inte känner till och som du vill dela med dig av?

Jag har vid två tillfällen under 1990-talet varit i Kalifornien och uppträtt på en skandinavisk festival där vi framförde svenska sånger och teaterstycken – bland annat framförde vi Emil i Lönneberga.

Idrotten har också haft en stor betydelse under hela mitt liv. Numera som glad motionär, men under min hela uppväxt upp till övre 20-årsåldern spelade jag mycket bandy och golf. 

Tillbaka till bloggen